تبلیغات
کلاس اول ما - مهاباد - نحوه برخورد با دانش آموزان بیش فعال!
کلاس اول ما - مهاباد
درباره وبلاگ


معلّمی هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعی و تلاش اندوخته است. معلّمی عشقی است الهی و آسمانی که پروردگارِ مهربان به انسان اعطا کرد تا با همّت بلند خویش روشنائی شب های تارِ جهالت و نادانی باشد. معلمّی، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی، رهنمون شوند. براستی که معلّمی شغل نیست، عشق است.

مدیر وبلاگ : رحمان بایزیدی
نویسندگان


اختلال بیش فعالی وضعیتی است که در تعدادی از بچه های پیش دبستانی و دوران ابتدایی وجود دارد. کنترل رفتار این بچه ها و جلب توجه آنها سخت است. تخمین می شود که بین 3 تا 5 درصد بچه ها اختلال بیش فعالی دارند یا به عبارتی تقریبا دو میلیون بچه در ایالت متحده آمریکا بیش فعالند. بدین معنی که در یک کلاس 24 تا 30 نفره احتمال دارد حداقل یک نفر دچار چنین اختلالی باشد.بیش فعالی (ADHD) به عنوان یک ناتوانی دریادگیری محسوب نمی شود بلکه به عنوان ناتوانی فردی در فعالیت هی آموزشی می باشد که منجر می شود که دانش آموز خدمات آموزشی خاصی دریافت کند و در طبقه بندی «آسیب دیدگان سلامتی» قرار می گیرد نه تحت «ناتوانی های یادگیری خاص» بسیاری از کودکان (ADHD) تقریبا 20 تا 30 درصد نیز دارای اختلالات یادگیری ویژه هستند.ویژگی های اصلی (ADHD): بی توجهی، بیش فعالی و تحرک بیش از حد است. متخصصین; سه زیر مجموعه برای آن به رسمیت شناخته اند، که عبارتند از:اول: نوعی که در آنها فعالیت بیش از حد و پرتحرکی شایع است (این افراد اختلال توجه چشم گیری نشان نمی دهند).دوم: نوعی که در آنها عدم توجه قالب است. (که در آنها فعالیت و تحرک بیش از حد از خود نشان نمی دهند و گاهی اوقات تحت عنوان ADD می شناسیم).سوم: نوع ترکیب یافته که هم اختلال توجه از خود نشان می دهند و هم علائم تحرک بیش از حد را نمایان می سازند.
از دیگر اختلالاتی که گاهی با ADHD همراه هستند .13

vسندروم تورت، (به نسبت بسیار کمی از کسانی که ADHD دارند اثر می گذارند.اختلال بی اعتنایی و مخالفت، (که بر بیش از یک سوم تا نیمی از کودکان ADHD اثر می گذارد.اختلال رفتاری که 20 تا 40 درصد را در بر می گیرد.افسردگی و اضطرابو اختلالات دو قطبی بودن.
علائم و نشانه ها
به جزئیات دقت نمی کنند و اشتباهات واضحی انجام می دهند.خیلی ضعیف حروف و کلمات را کنار هم قرار می دهند و نوشته های شلوغ و در هم و بر همی دارند.در حفظ توجه شان در انجام تکالیف مدرسه و کارها مشکل دارند. تکالیف مدرسه را سرسری می گیرند.از انجام تکالیفی که دوست ندارند اجتناب می کنند و در تمام کردن تکالیف مدرسه و مواردی که فعالیت ذهنی می طلبد وا می مانند. فعالیت های روزمره را فراموش می کنند.در سازمان دهی کارها و فعالیت ها مشکل دارند.لوازم و وسایلی که برای انجام تکالیف و کارهایشان لازم است را گم می کنند. (قلم، خودکار و ...) در فعالیت های نشاط آور و لذت بخش به مرور (یا رفته رفته) از خود مشکلاتی نشان می دهند.مانند یک موتور فعالیت کرده و یک جا ثابت نمی مانندسریع جواب دادن به سوالها قبل از آنکه سوال کامل شود. اغلب صحبت دیگران را قطع می کنند.

                           


استراتژی
وقتی دانش آموز مشغول انجام تکالیف یا مطالعه دروس است اجازه دهید بارها و مرتب جایش را عضو کند.به آنها کارهایی که لازمه آن حرکت و از اینجا به آنجا رفتن است، از قبیل پخش کردن کاغذها رساندن پیغام و یا آب دادن گیاهان را بسپارید.از موسیقی به عنوان وسیله ای برای انتقال مطالب استفاده کنید.لحن صدای خود را تغییر دهید: گاهی بلند، گاهی آرام، گاهی معمولی.از دانش آموزان بخواهید قبل از حل مسائل و به عهده گرفتن تکالیف، تصمیم و برنامه خود را برای چگونگی انجام آنها بیان کنند.اجازه دهید بچه ها در زمان گوش دادن به مطالب با دستهایشان کارهایی از قبیل تا کردن کاغذها، ضربه زدن به سنگی یا چیزی، بازی با خاک رس، توپ و یا هر چیز دیگر را انجام دهند و مانع آنها نشوید.از روش های غیر محسوس مثل ایما و اشاره و حالت های جسمی استفاده کنید تا دریابید که دانش آموزان کوک نیستند بدون آنکه خودشان بفهمند.به دانش آموزان فرصت دهید تا خلاقیت های مختلف و تخیلات را بروز دهند تا بتوانند شناخت دقیقی از ابتکار بدست آورند.وقتی جهت مشخص و درس ها داده شد، آن ویت استراتژی های چند حسی را به کار گیرد.آموزش کودکان دارای اختلال نقص توجه، اختلالات بیش فعالی (نقص توجهی) اختلال کمبود یا نقص توجه وضعیتی (سندرومی است که از طریق مشکلات جدی و دائمی سه مورد زیر مشخص می شود.1- میزان توجه2- کنترل جنبش حرکت3- بیش فعالی (بعضی اوقات).اختلال کمبود توجه از دوره نوزادی آغاز و در دوران نوجوانی همان زمانی که تاثیرات منفی بیشتری بر زندگی کودک در محیط خانه مدرسه و اجتماع هست گسترش پیدا کند. تقریبا 3 تا 5 درصد از کودکان دبستانی تحت تاثیر (ADD) هستند.اخیرا این وضعیت را تحت عنوان «ناتوانی در یادگیری»، «صدمات مغزی»، «حرکت زیاد» یا «بیش فعالی» نامیده اند. «اختلال نقص توجه» نیز برای توضیح واضح تر خصوصیات این گونه از کودکان بیان شده است.دو نوع اختلال کمبود توجه وجود دارد که هر دو در زیر توضیح داده شده است.اختلال نقص توجه در کودکان بیش فعال (ADHD) مطابق با مقایس های آماری و تشخیص اختلال ذهنی (انجمن روانشناسی آمریکا، 1987) برای تشخیص »ADHD« در کودکان باید حداقل هشت مورد از موارد زیر را کودک بیش از سن 7 سالگی و طی شش ماه یا بیشتر از خود نشان دهد.1- به خود پیچیدن و ناآرامی و یا به نظر می رسد بی قرار است.2- نتواند سرجایش بنشیند.3- خیلی زود و به راحتی آشفته و پریشان بشود.4- تحمل در نوبت منتظر بودن را ندارد.5- در پاسخ دادن هول و عجول است.6- در دنبال کردن دستور العمل ها مشکل دارند.7- در حفظ و نگه داشتن توجه شان مشکل دارند.8- هنوز کاری تمام نشده به سراغ کار دیگر می روند.9- نمی توانند آرام بازی کنند.10-خیلی زیاد و افراطی حرف می زنند.11- وسط حرف دیگران می پرند و یا حرف یکدیگر را قطع می کنند.12- مطالب را خوب گوش نمی کنند.13- اغلب وسایل مورد نیاز کارهایشان را گم می کنند.14- غالبا دست به کارهای خطرناک می زنند.
اختلال نقص توجه نا متفاوت
در این شکل از اختلالات مشخص ترین خصوصیت اولیه بی دقتی است. بیش فعالی در اینجا حضوری ندارد. معهذا، این کودکان باز هم آشفته و پریشان هستند و نمی توانند نظم و ترتیب داشته باشند و به طور معمول آرام و غیر فعال به نظر می رسد.از آنجا که راحت تر می توان در کلاس درس بر این کودکان نظارت و کنترل داشت به نظر می رسد که اختلال کمبود توجه نامتفاوت بیشتر تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته است. و بدین ترتیب آنها بیشتر دچار عدم موفقیت درسی می شوند تا آنها که اختلال کمبود توجه بیش فعال دارند.
ایجاد محیط صحیح آموزشی
دانش آموزان دچار نقص توجه را نزدیک میز معلم و در ردیف صندلی های معمول کلاس بنشانید.این دانش آموزان را جلوتر از همه در کلاس بنشانید تا بقیه دانش آموزان در معرض دید قرار نگیرند و پشت سر آنها باشند.دانش آموزان خوب و نمونه کلاس را کنار آنها بنشانید. ترجیحا دانش آموزانی که به هر دلیلی مشخص تر از دیگران و سرمشق بقیه هستند.تشویقشان کنید که دوتایی با هم درس بخوانند و ناظر بر درس یکدیگر باشند.از هر چیز که باعث تحریک و پریشانی آنها می شود بپرهیزید. سعی کنید آنها را نزدیک شوفا ژ، دستگاه های تهویه، در و پنجره و قسمت های شلوغ ننشانید. تغییرات را خوب لمس نمی کنند. بنابراین از تغییر و تحول، جابجایی، تغییر در جدول برنامه ها و همچنین قطع رابطه دوری می کنند.خلاق باشید. کلاس را به شکلی تغییر دهید که کمترین فضای درسی را داشته باشد و بگذارید همه دانش آموزان در آن شرکت داشته باشند، تا شاگردان دچار اختلال کمبود توجه حس نکنند با دیگران فرق دارند.والدین را تشویق کنید تا فضای مناسبی با برنامه های مشخص روزانه، ساعت معین مطالعه و مرور تکالیف انجام شده توسط آنها را در خانه برقرار کنند.
تدریس به دانش آموزان دچار نقص توجه (ADD)
در طول درس های شفاهی ارتباط چشم را قطع نکنید.درس ها را مختصر و واضح تهیه کنید.در دادن درس های روزانه پیوسته و ثابت باشید.درس های پیچیده را ساده کنید و از درس های متعدد و زیاد بپرهیزد.مطمئن شوید دانش آموزان قبل از شروع کار درس را فهمیده اند. در صورت لزوم درس را با روشی مثبت و به آرامی تکرار کنید.کاری کنید که با شما راحت باشند و از شما کمک بگیرند (بیشتر این کودکان تقاضای کمک نمی کنند.)کم کم میزان کمک خود را کاهش دهید. اما بخاطر بسپارید که این کودکان نیاز به کمک بیشتر و طولانی تری نسبت به کودکان عادی دارند.اگر لازم شد بخواهید دفترچه تکالیف روزانه ای نیز داشته باشند.1- مطمئن شوید هر دانش آموز همه تکالیفش را روزانه و به درستی انجام می دهد. اگر دانش آموزی قادر به انجام چنین کاری نبود معلم باید به او کمک کند.2- دفترچه تکالیف آنها را هر روز امضا نمایید بر انجام کامل تکالیف آنها باشد (خانواده ها نیز باید آن را امضا نمایند).3- از دفترچه یادداشت برای داشتن ارتباط روزانه با والدین نیز استفاده کنید.
دادن تکالیف
هر دفعه فقط یک کار را از آنها بخواهید.مکررا در آنها انگیزه ایجاد کنید و به آنها پند و آگاهی دهید. طرز برخورد و روش شما باید جنبه حمایتی داشته باشد.تکالیف در حد نیاز تغییر دهید با افراد متخصص در زمینه های تحصیلی مشورت کنید تا بتوانند قدر وضعف هر دانش آموز را تعیین کنید. برنامه های تحصیلی جداگانه ای ترتیب دهید.مطئن شوید که دانش آنها را محک می زنید نه گستره دقت آنها را.برای کارهای مشخص وقت اضافه بدهید. این دانش آموزان به آرامی کار می کنند به خاطر وقت اضافه مورد نیازشان آنها را جریمه نکنید.به خاطر داشته باشید این کودکان خیلی زود از هم می پاشند ولی تفاوت می شوند. استرس، فشار و خستگی می تواند کنترل شخصی آنها را برهم بزند و به سمت رفتاری ضعیف و کند سوق دهد.
تدوین: بهزاد تریوه

نوع مطلب : مطالب آموزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رحمان بایزیدی
دوشنبه 13 آبان 1392
شنبه 31 شهریور 1397 06:43 ب.ظ

Awesome info. Appreciate it!
top rated canadian pharmacies online buy vistagra online safe global pharmacy canada buy viagrow pro online canadian pharmacy canada online pharmacies surrey prescriptions from canada without buy vistagra online safe canada online pharmacy canada medication prices
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:07 ب.ظ

Thank you. Useful information.
can i take cialis and ecstasy when will generic cialis be available cialis canada on line if a woman takes a mans cialis side effects of cialis cialis therapie cialis for sale in europa enter site 20 mg cialis cost canadian cialis cialis generico postepay
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:56 ق.ظ

Fine posts. Thanks a lot.
wow look it cialis mexico free generic cialis achat cialis en itali cialis 20 mg effectiveness cialis cuantos mg hay acquisto online cialis safe dosage for cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis dose 30mg cialis italia gratis
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:11 ق.ظ

You actually expressed this well.
buy viagra cheapest price viagra without presc viagra usa pharmacy buy viagra online next day delivery uk tadalafil order viagra cheap price on viagra can you buy viagra over the counter viagra to buy online uk vigara
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:24 ب.ظ

Regards. Useful stuff!
what is cialis prezzo cialis a buon mercato comprar cialis navarr prices on cialis 10 mg enter site natural cialis cialis 5 effetti collaterali cialis wir preise wow look it cialis mexico cialis 5 mg funziona precios cialis peru
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:15 ق.ظ

Really plenty of beneficial data.
acheter cialis meilleur pri cialis 10mg prix pharmaci cialis 20 mg cost cialis 20mg free cialis viagra cialis levitra cialis generico milano price cialis best cialis 20mg preis cf discount cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:45 ب.ظ

Really plenty of amazing tips!
cialis super acti cialis generique 5 mg cialis dose 30mg cialis professional yohimbe cialis tablets cialis canada cialis prezzo di mercato rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg funziona cialis generisches kanada
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:54 ق.ظ

Perfectly expressed really. !
get viagra prescription buy original viagra online buy viagra online without a prescription cheapest viagra with prescription buy viagra with prescription online generic levitra rx sildenafil buy viagra india can i buy viagra at walmart buy viagra jelly
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:08 ق.ظ

Truly all kinds of superb advice!
overnight cialis tadalafil link for you cialis price cialis prices cialis wir preise cialis tadalafil buy cheap cialis in uk buy cialis cheap 10 mg bulk cialis prix cialis once a da cialis generique 5 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:15 ب.ظ

Thank you, Valuable information.
price cialis wal mart pharmacy when will generic cialis be available american pharmacy cialis viagra or cialis cialis 10mg prix pharmaci viagra vs cialis vs levitra cialis canada on line cialis coupon achat cialis en suisse cialis generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:21 ق.ظ

You actually mentioned it exceptionally well.
uk buy viagra buy viagra overnight delivery buy generic viagra cheap buy viagra now online where to buy viagra without prescription generic viagra uk online order viagra online with prescription can i buy viagra buy generic viagra online cheap viagra order online uk
جمعه 17 فروردین 1397 11:04 ب.ظ

Point very well regarded!!
if a woman takes a mans cialis cialis for sale cialis 20 mg click here take cialis cialis mit grapefruitsaft effetti del cialis cialis 10mg prix pharmaci price cialis per pill cialis uk look here cialis cheap canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:32 ق.ظ

Beneficial knowledge. Thanks a lot!
cialis purchasing cialis for sale buy cialis uk no prescription look here cialis order on line tadalafil 10 mg dosagem ideal cialis click now cialis from canada cialis 200 dollar savings card il cialis quanto costa prix cialis once a da
جمعه 24 آذر 1396 05:14 ب.ظ
من واقعا وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم. آیا این وبسایت را خودتان انجام دادید یا کسی را استخدام کردید که این کار را برای شما انجام دهد؟
Plz پاسخ به عنوان من به دنبال طراحی وبلاگ من و می خواهم بدانم کجا
تو این را از دست دادی متشکرم
سه شنبه 7 آذر 1396 07:22 ب.ظ
من وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم. آیا این وب سایت را خودتان انجام دادید یا انجام دادید؟
شما کسی را استخدام میکنید که این کار را برای شما انجام دهد؟ Plz پاسخ به عنوان من به دنبال ایجاد
وبلاگ من و مایل به پیدا کردن که در آن
تو این را از دست دادی کودوس
سه شنبه 30 آبان 1396 06:32 ب.ظ
سلام دوستان، قطعه ای عالی از نوشتن و تقاضای خوبی که در اینجا توضیح دادم، من واقعا از این کار لذت می برم.
جمعه 12 آبان 1396 08:03 ب.ظ
به طور کلی من مقاله ای در وبلاگ نمی خوانم، اما من آرزو می کنم
می گویند که این نوشتن بسیار من را مجبور به بررسی و انجام
بنابراین! ذوق نگارشی شما من را متحیر کرد. با تشکر، مقاله بسیار عالی
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:14 ب.ظ
Hey would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time choosing
between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!
جمعه 13 مرداد 1396 09:39 ب.ظ
Hello friends, good article and pleasant arguments commented at this place, I am in fact enjoying
by these.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
Can you tell us more about this? I'd want to find out more
details.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:52 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در
حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.

من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در
منطق و شما خواهد را سادگی به
پر همه کسانی معافیت. که شما که می توانید انجام من
خواهد بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:48 ق.ظ
Hey there! I've been following your blog
for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout
out from Houston Texas! Just wanted to say keep up the great job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به وبلاگ کلاس اوّل و چهارم ما - مهاباد خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای کلاس اول ما - مهاباد محفوظ است